Κινητήρας

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ MINI COOPER S R56

Mε τη πάροδο του χρόνου ο κινητήρας του MINI COOPER S R56 παρουσιάζει σημαντική μείωση της απόδοσης του, λόγω επικαθίσεων των αναθυμιάσεων του λαδιού στις βαλβίδες εισαγωγής. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου είναι ο καθαρισμός (ξεκάπνισμα) των βαλβίδων με άμεσο αποτέλεσμα την ανάκτηση της χαμένης ιπποδύναμης του κινητήρα σε συνάρτηση με τη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και την ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Πώς δημιουργείται το πρόβλημα

Ο κινητήρας Ν14 της δεύτερης γενιάς ΜΙΝΙ R56S είναι άμεσου ψεκασμού σε αντίθεση με τους κινητήρες ΜΙΝΙ πρώτης γενιάς W10 που ειναι έμμεσου ψεκασμού. Αυτο σημαίνει ότι στους δεύτερης γενιάς κινητήρες το καύσιμο ψεκάζεται μέσα στον χώρο καύσης, σε αντίθεση με τους κινητήρες πρώτης γενιάς που η βενζίνη ψεκάζεται πίσω απο τις βαλβίδες εισαγωγής. Παρόλα τα πεονεκτήματα που έχει ο άμεσος ψεκασμός παρουσιάζει και ενα βασικό μειονέκτημα το οποίο σχετίζεται με τις επικαθίσεις των σωματιδίων λαδιού (αναθυμιάσεις) στις βαλβίδες και στους αυλούς εισαγωγής, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο στην σωστή ροή του εισερχόμενου αέρα μέσα στο χόρο καύσης. Το πρόβλημα έχει παρατηρηθεί να γίνεται έντονο όταν ο κινητήρας φτάσει τα 50.000 χιλιόμετρα.

Πιθανά συμπτώματα του προβλήματος

  • Αισθητή μείωση της απόδοσης του κινητήρα.
  • Στέρηση απόκρισης κατά την επιτάχυνση.
  • Αρρυθμίες του κινητήρα σε σταθερές στροφές.
  • Αυξημένη κατανάλωση βενζίνης σε οικονομική οδήγηση που φτάνει τα 10/100 lit/km.
  • Εμφάνιση της λυχνίας του κινητήρα (check engine) δλδ πρόβλημα στην ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα.

Επισκευή

Το πρόβλημα λύνεται με την επισκευή (ξεκάπνισμα) που πραγματοποιείται στην κυλινδροκεφαλή με τη εξαγωγή της και τον καθαρισμό των βαλβίδων και των αυλών εισαγωγής. Κατά την επισκευή σημαντικό είναι να γίνει και μια λείανση των αυλών εισαγωγής με τους κατάλληλους λειαντήρες ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη δημιουργίας των επικαθίσεων του λαδιού και προσφέροντας συγχρόνως βελτιωμένη ροή στον εισερχόμενο αέρα. Η λείανση μπορεί να μετατραπεί και σε ροϊκή εξέλιξη που θα προσφέρει ακόμα περισσότερη δύναμη στον κινητήρα. Απαραίτητη είναι επίσης η αντικατάσταση κάποιων ανταλλακτικών (φλάντζες, τσιμουχάκια βαλβίδων κ.α) όπου χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια της εταιρίας ΜΙΝΙ.

Αποτελέσματα μετά την επισκευή

  • Δυναμομετρημένη ανάκτηση της ιπποδύναμης του κινητήρα που φτάνει και το 15%
  • Σημαντική μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης που φτάνει τα 6.9/100 lit/km
  • Μείωση της κατανάλωσης του λαδιού.

Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει μετά απο επισκευές ξεκαπνίσματος που έχουμε πραγματοποιήσει στο συνεργείο μας σε αυτοκίνητα πελατών μας.