Κιβώτιο Ταχυτήτων


 Αλλαγή ΣΕΤ συμπλέκτη.

Δυνατότητα επισκευής (όταν είναι εφικτό) του κιβωτίου ταχυτήτων με εγγύηση καλής λειτουργείας.