Ανάρτηση

Έλεγχος στο σύστημα ανάρτησης γίνεται σε κάθε προγραμματισμένο SERVICE στο ΜΙΝΙ σας, όπου ελέγχουμε όλα τα σημεία της ανάρτησης που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί φθορές και να δημιουργούν θορύβους και κραδασμούς στην καμπίνα των επιβατών.