Μηχανικά & Συντήρηση

Το Service συστήνεται από τον κατασκευαστή να γίνεται κάθε 12 μήνες, όπου και εμφανίζεται η ένδειξη SERVICE στην οθόνη των οργάνων 

Εμείς αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας πραγματοποιόντας τους κατάλληλους ελέγχους – εργασίες που ορίζει ο κατασκευαστής σε κάθε περίοδο SERVICE.

Στο συνεργείο μας χρησιμοποιούνται λιπαντικά όπως προβλέπεται από το εργοστάσιο.